Kontakt Bolig, Stord

Hvem vil du snakke med?

Våre åpningstider er mandag til fredag fra 8:00 - 15:30

Kontor: 52 70 28 70

Boligsjef: Birgitte Lilleskog, mobil 926 94 114

Drifts- og vedlikeholdsmedarbeider: Lydia Miljeteig, mobil: 908 48 656

Epost: bolig.stord@sammen.no

Er du allerede leietaker skal henvendelser om kontrakt, skademeldinger, økonomi o.l skje gjennom boligportalen vår.