Husverter

Alle studentboligene har egne husverter. Dette er personer som har et ekstra ansvar for beboernes trivsel.

Se oppslagstavlen på din studentbolig for å finne ut hvem som er husvert hos deg. Husverten kan blant annet kontaktes ved fellestilstelninger på boligene, eller dersom man skulle havne i konflikter eller oppdage kritikkverdige forhold. Dersom de sistnevnte skulle oppstå, ta også kontakt med boligsjef Birgitte Lilleskog.