Din nye postadresse

Når du flytter kan du endre postadresse hos posten.no. Du får postkasse hos oss, slik at du trygt kan motta posten din. Det kan også være aktuelt å endre din folkeregistrerte adresse. Denne trenger ikke være den samme som postadressen.

Du finner din nye folkeregistrerte adresse og postadresse i dette skjemaet:

OBS! Det er viktig at du skriver inn romnummeret ditt når du oppgir adressen din.

Dersom du ønsker å sende flyttemelding til ulike mottakere kan du sjekke ut postens flyttehjelp. Gjennom flyttemelding hos posten kan du også lage et gratis postkasseskilt som du får tilsendt i posten.