Bytte

Vi ønsker at alle skal trives godt der de bor og så lenge vi har ledig vil det være mulig å søke om bytte av bolig.

Du kan da legge inn en søknad på boligportalen og forklare hvilken bolig eller område du vil bytte til. Det vil være et gebyr ved innvilgelse av byttesøknad.