Brannsikkerhet

Det er viktig at du setter deg inn i brannsikkerheten i bygget der du bor. Det kan være ulike brannvarslingssystem i våre forskjellige bygg, og det et er din plikt å sette deg inn i hvordan systemet fungerer.
  • Når alarmen går, skal alle evakuere fra bygget
  • Møteplass er ved platting/ grillplass

I Osahaugen 16 – 26 er brannvarslingssystemet direkte koblet til kommunens brannvesen. Det betyr at om alarmen går i bygget vil også brannvesen bli varslet og de vil rykke ut som etter rutiner om at det brenner i bygget. 

Ved utløst alarm må du umiddelbart ringe brannvesenet på: 110.

Da vil du få hjelp til:
  • Lese ut riktig informasjon fra brannsentralen
  • Fastslå hvor i bygget alarmen er utløst
  • Gi deg råd ved branntilløp eller røykutvikling
  • Tilbakestille brannsentralen ved unødig alarm  

Brannsentralen er plassert ved inngangspartiet inngang Osa. 18, 1.etg og inngang Osa. 24, 1.etg. Her leser du av i hvilken bolig alarmen er utløst. For å styre den må du sette i nøkkel og vri om.

For å unngå unødige alarmen kan du selv gjøre en del tiltak:
  • Alltid bruk kjøkkenventilator når du lager mat. Den må også vaskes.
  • Ikke bruke for sterk varme når du lager mat
  • Pass på å vaske plater og stekeovn godt, slik at det ikke brenner seg fast og gir unødig mye røyk.
  • Hvis du utløser alarmen ved feil i din bolig, vil du kunne tilbakestille alarmen før den går i hele bygget. Det er knapp i felleskjøkken der du bor som styrer dette. 

NB! å fjerne eller koble fra røykdetektor i bygget er å anse som hærverk og er svært alvorlig, da det vil kunne gå ut over brannsikkerheten i bygget. Du vil bli fakturert hva det koster å fikse opp i ødelagt utstyr.