Bo.sammen ikkje tilgjengeleg

13. og 14. september kjem boligportalen til å vere nede grunna oppdatering.

Redigert 14.09:
Oppdateringen er noe forsinket, og portalen vil tidligst være tilgjengelig 16 september. Vi beklager dette!

I denne perioden vil det ikkje vere mogleg å bruke bo.sammen.no
Sida skal vere oppe som normalt att 15. sept.

Skal du legge inn søknad om bustad må du difor vente til 15.september.

Treng du kontakt med bustadadmistrasjonen kan du bruke e-post bolig.stord@sammen.no eller telefon 917 10 255