Bo.sammen ikkje tilgjengeleg

6. og 7. mai kjem bo.sammen til å vere nede grunna oppdatering.

I denne perioden vil det ikkje vere mogleg å bruke bo.sammen.
Sida skal vere oppe som normalt att 8.mai.

Skal du legge inn søknad om bustad må du difor vente til 8.mai

Treng du kontakt med bustadadmistrasjonen kan du bruke e-post bolig.stord@sammen.no eller telefon 52 70 28 70