Bo.sammen ikkje tilgjengeleg

8. og 9. oktober kjem boligportalen til å vere nede grunna oppdatering.

I denne perioden vil det ikkje vere mogleg å bruke bo.sammen.
Sida skal vere oppe som normalt att 10.okt.

Skal du legge inn søknad om bustad må du difor vente til 10.oktober

Treng du kontakt med bustadadmistrasjonen kan du bruke e-post bolig.stord@sammen.no eller telefon 52 70 28 70