Slik får du barnehageplass

Studentsamskipnaden på Vestlandet har ikke barnehage på Stord, men forholdene ligger til rette for en god løsning gjennom Stord kommune. Dersom du bor i Haugesund, kan du søke plass i studentbarnehagen vår der.

1. mars er søknadsfrist for hovedopptak og gjelder alle private og kommunale barnehager på Stord. Du søker på nettsiden til Stord kommune.

Barnefamilier med lav betalingsevne kan søke Stord kommune om reduksjon i foreldrebetalingen. Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du her.

Dersom du er interessert i barnehageplass hos oss i Haugesund er søknadsfristen 15. februar.sammen_haugesund_099.jpeg