Viktig informasjon angående Korona

Her finner du oppdatert informasjon om hvilke konsekvenser koronaviruset har for våre tilbud

Siste nytt:

08.juni

09:30: Endringar i informasjon om bustad

22.april

15:00: Det blir opna for ein-til-ein samtaler med studenrådgjevar etter avtale.

15.april

09:00: Helsestasjon for unge vaksne opnar for timebestilling frå 20.april. Sjå 'Helse' for meir informajson

13.mars

14:00: Saman administrasjon i Stadionbygget stenger for besøkande. Administrasjon/bustad er framleis tilgjengeleg via e-post/telefon innanfor opningstid.
14:00: Avtalar med rådgjevar/psykolog gjennomføras via telefon/video. 

12. mars

16:00: Helsestasjon og sjølvtesting er stengd inntil vidare.
14:00: Barnehagen stengas inntil vidare frå og med fredag 13.mars.
13.00: Alle kafear og kaffibarar stengas ned inntil vidare frå fredag 13. mars