Aktiv Saman

Har du lyst å prøve yoga eller styrketrening, men veit ikkje heilt korleis du skal starte? Eller vil du prøve ut ein gruppetime og treng nokon å reise saman med? Ta kontakt, så kanskje finn me aktivitetsgleden saman!

Er du student og synes alle i Sogndal er spreke, medan du ikkje får det heilt til? Fortvil ikkje, no kan du få hjelp av vår treningsvenn til å kome i gang.

Aktiv Saman er ei teneste for deg som ynskjer å kome i gang med fysisk aktivitet i ein eller annan form, men som ikkje heilt veit kvar eller korleis du skal starte. Saman har tilsett ein treningsvenn som hjelper deg i gang med den aktiviteten du ynskjer å drive med:

  • Vil du prøve deg i klatreveggen?
  • På gåturar i området eller på fjellet?
  • Ynskjer du å springe på bane?
  • Bli kjend i svømmehallen?
  • Trene på treningssenter?

Aktiv Saman er eit gratis lågterskel tilbod til alle studentar. 

Alt du treng å gjere er å ta kontakt via skjemaet under. Deretter vert de einige om korleis og med kva de skal sette i gang. Målet er at du etter kvart på eiga hand skal bli trygg og å sjå gleda og nytten av å vere aktiv. 


Bli kjend med Lotte

"Hei! Eg heiter Lotte og eg jobbar som treningsvenn hos Saman i Sogndal. Eg er tilgjengeleg for deg som ønskjer å gjere fysisk aktivitet til ein del av kvardagen din, men som kanskje treng litt hjelp med å kome i gong. Dette er eit lågterskeltilbod som tilpassast dine behov og ynskjer, anten det er å byrje å trene for fyste gong, eller om du berre treng hjelp til å få oversikt over moglegheitene for fysisk aktivitet i Sogndal. Saman kan me setje små eller store mål og møtast så ofte og lenge som du treng for å kunne fortsette aktiviteten på eiga hand. Ta kontakt, så kanskje finn me aktivitetsgleden saman!"

til heimeside.png