Opningstider i påska

Ein oversikt over kvar og når du kan nå oss i løpet av påska.

Pratelinja held ope alle dager 
Pratelinja vår, der studentane kan ringe inn for ein prat og lufte tankane sine, held ope kvar dag i heile påska klokka 9.00 - 18.00.   

Adminstrasjon og bustad
Administrasjon og bustadkontor er stengt frå og med laurdag 4.april til og med måndag 13.april.

Henvendelsar via Min side sjekkas med jamne mellomrom. 

Psykologer, rådgivere og karriereveiledere tilgjengelig etter påske
Rådgjevar og psykolog er tilgjengeleg att frå 14. april. Alle tilboda går som normalt, og timene haldas på telefon eller video.