Studentorganisasjonar i Sogndal

Me har mange ulike interessetilbod i Sogndal. Kva er mest interessant for deg?

Studenthuset Meieriet

 • Som aktiv medlem i Studenthuset Meieriet får du frivillig erfaring og eit stort sosialt nettverk.
 • Studenthuset Meieriet arrangerer konsertar, kviss, temakveldar, pubar og anna som gir eit godt tilbod ved sida av studia.  
 • Studentar står for drift av Studenthuset Meieriet og det er her mange undergrupper å bli medlem av.
 • Foreininga har eit tilbod til dei fleste, og deira undergrupper er organisert innanfor desse divisjonane: 
  •  arrangement, drift, kreativ og informasjon. 
 •  Som aktiv medlem får du også fleire fordelar enn ordinære medlemar. 

Studentspretten

 • Foreining for deg som ønsker å koble av og utfolde deg sportsleg. 
 • Studentorganisasjon for idrett i Sogndal
 • Tilbyr fotball, volleyball, innebandy, basketball, håndball, løping, turning, badminton, amerikansk fotball og langrenn

Sjøspretten

 • Foreining for deg som likar deg i det våte element
 • Studentorganisasjon som tilbyr dykking, havkajakk og elvepadling 
 • Tilbyr kurs, arrangerer turar og har alt av utstyr til å kose seg på og i vatnet.

Lurkarlaget

 • Foreininga for deg som er glad i å gå på tur og vere ute.
 • Studentorganisasjon for friluftsliv i Sogndal.
 • Organiserer og gjennomfører turar, kurs og aktivitetar på alle nivå heile studieåret.
 • Aktivitetar er mellom anna klatring, ski og snowboard, sykling, fotturar og telturar.

Laget Sogndal

 • Foreininga for deg som ønsker eit trufellesskap
 • Studentorganisasjon med fokus på tru ved ulike arrangement som gå-turar og lunsjsamlingar

Linjeorganisasjonar, Studentting og andre fritidstilbod

I Sogndal finn ein også fleire linjeorganisasjonar ein kan engasjere seg i, samt Studenttinget. Sjå her for meir informasjon om dette.

For andre aktivitetar og fritidstilbod i Sogndal, sjå her.