Kontakt oss

Kontakt oss i Saman avdeling Sogn og Fjordane

Besøks- og postadresse:
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Tlf: 55 30 79 31

E-post: post.sfj@sammen.no 

Opningstid Saman administrasjon: kvardagar kl. 8.00-15.30.  

 

Namn Tittel Tlf
Monica Solheimsnes Regiondirektør Sogn og Fjordane
55 30 79 34/91 84 87 99
Vigdis Valeberg Høyheim  
55 30 79 38
Bjarne Gjermundstad Bustadkonsulent
55 30 79 30
Tor Loftesnes Fardal Driftsleiar bustad, Sogn og Fjordane 900 60 252
Hugo Wikan Kaféleiar, Sogndal
55 30 79 40
Anita Tansøy Skartun Kaféleiar, Førde
55 30 79 48
Benedikte Brenden Styrar, Sogndal studentbarnehage
901 61 334
Sentraladministrasjon
Per Kristian Knutsen Administrerande direktør
55 54 51 09/41 57 05 20
Marita Monsen Kommunikasjonssjef/PR
93 80 82 22