Opningstider i påska

Dei fleste av våre avdelingar er stengd i påska. Her finn du ein oversikt.

Adminstrasjon og bustad

Administrasjon og bustadkontor er stengt frå og med laurdag 1.april til og med måndag 10h april.
Henvendelsar via Min side på bo.sammen sjekkast med jamne mellomrom. 

Vaktmeistarar og reinhald

Ved feil og manglar legg inn ein Henvendelse på bo.sammen.no som normalt, så vil det bli tatt tak i etter påske.
Kafè Campus,  Kaffibar og Fjordbok

Er alle stengt frå laurdag 1.april til og med måndag 10. april.