Opningstider i sommar og status på våre tilbod

Her finn du løpande informasjon om våre tilbod. Dersom du har spørsmål og du ikkje finn svar på nettsida vår, kan du sende ein e-post til post.sfj@sammen.no eller ringe 55 96 88 33 i vår opningstid. 

Saman Bustad

Vår administrasjon har ope måndag til fredag, 08:00 - 15:00.

Du kan kontakte oss på telefon 55 96 88 33 eller e-post post.sfj@sammen.no

Ved studiestart vil me også ha utvida opningstid den siste helga før studiestart, laurdag 14. og søndag 15. august, nøyaktige klokkeslett vil komme seinare.

Hugs at dersom du er i karantene eller har symptom, så må du holde deg heime. Vår administrasjon på campus er nedbemanna inntil vidare av omsyn til Covid-19 og regjeringa si oppmoding om heimekontor.

Drift på bustadar går som normalt, og både reinhaldarar og vaktmeistrar har gode rutiner mtp. smittevern. 

Dersom du er i eller blir bedt om å sitte i karantene eller isolasjon på ein av våre bustadar er det viktig at du gir beskjed til oss via dette skjemaet. 

Her kan du lese meir om karantene på våre bustadar. 

Er du i tvil om du bør ta ein test eller du har spørsmål knytta til korona så må du ta kontakt med den kommunale helsetenesta

Saman Mat og Drikke

Kafè Campus er sommarstengt frå 18.juni, opnar opp igjen 5. august.

Saman Kaffibar opnar 12. august med forbehald om situasjon og tiltak. 

Kafé Campus Sogndal frå 5.august: 09:00-15:00
Saman Kaffibar Sogndal

Fjordbok

Er ope og har opningstid: Måndag-torsdag 09:00-15:00, Fredag 09:00-14:30
Fjordbok er stengt frå 1. juli og opnar opp igjen den 2. august med vanlege opningstider: Måndag-torsdag 09:00-15:30, fredag 09:00-14:30

Ved semesterstart lagar me pensumpakkar til dei fleste faga. Les meir her.

Ynskjer du pensumbøker, men kan ikkje komme innom? Send oss ein epost med kva du treng; fjordbok@sammen.no, så sender me dei til deg! 
Fjordbok når du på telefon 55 96 88 22

Saman Barnehage


Drift går som normalt, med gjeldande smittevernstiltak.

Sogndal Studentbarnehage har opent

Måndag-fredag 07:15-16:15

Sommarstengt i veke 28. 29 og 30.

Nytt barnehageår startar 1. august med planleggingsdag 2. og 3. august. Første ordinære barnehagedag etter ferien er derfor 3. august. 

Saman Råd og Helse

Studentrådgjevar og psykolog er tilgjengeleg. Her finn du kontaktinformasjon.

Dersom du har symptom eller har vore i nærkontakt til nokon som kan vere smitta av Covid-19 skal du ikkje møte opp hjå rådgjevar eller psykolog. Du vil framleis kunne gjennomføre samtalen, men må då avtala å ta den digitalt. 

Helsestasjon for unge vaksne er open tysdagar, men ein må avtala tid på førehand for å unngå kø og samling av for mykje folk på venterommet.
Meir informasjon om dette finn du her.

Studenttelefonen

Studenttelefonen er eit gratis og anonymt lågterskelstilbod for alle studentar og elevar som treng nokon å snakke med. Dei har god kjennskap til studentlivet, og dei har teieplikt.

Telefon og chat er open alle dagar frå kl. 17:00–07:00 (også i helgar og høgtider).

Telefonnummer: 116 126 og tast 3
Telefonnummer frå utlandet: +47 911 16 123 (teleoperatøren sine prisar gjeld)
Du kan også chatte med Studenttelefonen.

Studenttelefonen er eit samarbeidsprosjekt med Mental Helse Hjelpetelefonen og helsepersonell ved SiA, SSN og KoRus Sør.

Meir informasjon om studenttelefonen finn du her.