Opningstider i sommar

Fleire av våre avdelingar tek sommarferie i juni/juli, og opnar att i august. Her finn du ei oversikt over opningstidene til våre avdelingar i Sogndal.

Administrasjon/ Bustadkontor

Kontoret vil vere fysisk stengt 10.-23.juli (veke 28 og 29), men vi vil vera tilgjengeleg på telefon og e-post frå 17.juli.

Om du skal flytte ut og ønskjer å levere inn nøklane dine kan du nytta nøkkelkonvolutt og vår Saman-postkasse v/vaskeriet der du bur. Har du allereie avtale om utsjekk med husøkonom/vaktmeister kan du levere nøklane dine etter sjekken.
Det vil ikkje føregå tildeling av bustadar i perioden 10.-17.juli.

Råd & Helse

Studentrådgjevar Anne Marte er ikkje tilgjengeleg i perioden 23. juni - 06. august. 

Psykolog er tilgjengeleg att frå 1.august dersom ein ikkje har særskild avtale om noko anna.

Kafé Campus

Frå 15.juni er det redusert opningstid, kl.08:00-15:00.
Siste dag med servering er onsdag 21.juni.

Vi opnar opp att 3.august
Redusert opningstid 3.-11.august kl.08:00-15:00

OBS! STENGT 9. og 10. august

Saman Kaffibar

Siste dag med servering er fredag 30.juni.
Vi opnar opp att som normalt 14.august.

Fjordbok

Ope til og med torsdag 30.juni.
Opnar att som normalt 1.august.

Drift/Reinhald

Det vil vere mindre kapasitet i juli månad.

Legg inn ein henvendelse som vanleg viss noko skulle oppstå.