Opningstider i jula

Dei fleste av våre avdelingar tek juleferie frå og med 22. desember og opnar att 3. januar. Det same gjeld vårt bustadkontor og administrasjon.

Administrasjon/ Bustadkontor/ Råd & Helse

Stengt 22.12 tom 02.01

Om du skal flytte ut og ynskjer å levere inn nøklane dine kan du nytta nøkkelkonvolutt og vår Saman-postkasse v/vaskeriet. Har du allereie avtale om utsjekk med husøkonom kan du levere nøklane dine etter sjekken.

Skal du flytte inn kan nøklane hentast frå 3.januar.

Kafé Campus

Siste dag med servering er fredag 17.12.
Vi håper å få opne opp att 3.januar som normalt, men det kan bli reduserte opningstider.

Saman Kaffibar

Siste dag med servering er fredag 17.12.
Vi håper å få opne opp att 3.januar som normalt, men det kan bli reduserte opningstider.

Fjordbok

Ope til og med tysdag 21.12.
Treng du pensumlitteratur? Fjordbok sender ut bestillingar til og med 21.12.
Bestilling sendast til fjordbok@sammen.no.
Rekk du ikkje innom/bestille før jul opnar me opp att 3.januar.

Drift/Reinhald

Det vil ikkje vere vaktmeister eller reinhaldspersonell tilgjengeleg i perioden 22.12 - 04.01. 

Legg inn ein henvendelse som vanleg viss noko skulle oppstå.