Hjelp oss å bli bedre!

Svar på vår brukarundersøking

Vi vil ha dine innspel på korleis Saman kan bli betre. Svar på undersøkinga og si kva du meiner om tilboda våre.

Undersøkinga er anonym og du kan ta den her eller via lenke du har fått på mail. Svara vil hjelpe oss å betre tilboda våre.

Takk for hjelpa <3 

Svar på undersøkinga


Si di meining! Delta i brukarundersøkinga vår.