Opningstider i sommar

Fleire av våre avdelingar tek sommarferie frå og med juli og opnar att i august. Her finn du ei oversikt over opningstidene til våre avdelingar i Sogndal.

Administrasjon/ Bustadkontor

Stengt 04.- 10.juli

Om du skal flytte ut og ynskjer å levere inn nøklane dine kan du nytta nøkkelkonvolutt og vår Saman-postkasse v/vaskeriet. Har du allereie avtale om utsjekk med husøkonom/vaktmeister kan du levere nøklane dine etter sjekken.
Det vil ikkje foregå tildeling av bustadar i denne perioden.

Råd & Helse

Studentrådgjevar og psykolog er tilgjengeleg att frå 1.august dersom ein ikkje har særskild avtale om noko anna.

Kafé Campus

Siste dag med servering er onsdag 22.juni.
Vi opnar opp att 3.august med redusert opningstid (kl08:00-15:00)til og med 12.august. 

Saman Kaffibar

Siste dag med servering er torsdag 30.juni.
Vi opnar opp att som normalt 15.august.

Fjordbok

Ope til og med torsdag 30.juni.
Opnar att som normalt 1.august.

Drift/Reinhald

Det vil vere mindre kapasitet i juli månad.

Legg inn ein henvendelse som vanleg viss noko skulle oppstå.