Vinn gåvekort på 1000 kroner!

Delta i ei anonym spørjeundersøking om rusbruk blant studentar i Sogndal, og bli med i trekninga!

Vi inviterer deg til å delta i ei anonym spørjeundersøking om rusbruk blant studentar i Sogndal. Målet med undersøkinga er å få ei betre forståing av studentane i Sogndal sine haldningar til andre rusmiddel enn alkohol, og å kunne tilretteleggje tenestene våre innan helse.

Som takk for di deltaking vil du kunne vere med i trekninga av 2 gåvekort på Amfi a kr 1000,-. Du vil på slutten av undersøkinga få valet om å leggje inn e-postadressa di om du ønsker å delta. Denne vil sjølvsagt ikkje bli kopla til dei andre svara dine, og vil berre bli brukt til å trekke/kontakta vinnarane av gåvekorta.

Link til undersøkinga