Hverdagsglede

Kl. 16:00, 28. september 2022
Høgskulebygget, 2021 Stad
Bli betre på å finne kvardagsglede, og få auka livskvalitet

Gjennom dette kurset får du kunnskap, inspirasjon, råd og hjelp til å øve på fem grep som kan gi deg ein betre kvardag og høgare livskvalitet.

Kurset går over seks samlingar, og er samansett av undervisning, samtalar og heimeoppgåver. Dette er enkle grep som kan vera nyttig for alle å ha med seg i livet. Klikk her for å sjå kortfilm av dei fem grepa.

Dato for samlingane:
(alle samlingane vil vere kl 16-18)

28.9
5.10
20.10
26.10
2.11
9.11

Kurset er basert på desse 5 grepa: