Studentprest

Du treng ikkje vere religiøs for å snakke med studentpresten. Han snakker gjerne med alle uansett tro og livssyn, og har teieplikt.

Når livet vert for stort – eller for lite.

Studentpresten heiter Andreas Danbolt, er 31 år og glad i friluftsliv. Han kan vere ein samtalepartner viss du treng å snakka med nokon om einsemd, studiar, relasjonar , Gud, sorg, viktige val eller noko anna du har på hjertet.

Studentpresten tilbyr samtaler til alle uansett tro og livssyn, og har teieplikt.
Han er tilsett hjå Den Norske Kirke og har kontor hjå Saman sin administrasjon kver onsdag. Du kan og kontakta han på e-post andreas.danbolt@sammen.no

Andre tilbod stundentpresten vil arbeide med:

  • Andaktar ein gong i veka: Sjekk ut «andakt på HISF» på Facebook for informasjon.
  • Gudstenester retta mot studentar
  • Kurs, seminar og anna for studentar
  • Hjelp til å finna eit trussamfunn, eller kristne miljø.