SHoT 2018

Korleis står det til med deg? Vi vil vite korleis akkurat DU har det! Svar på Studentanes helse- og trivselsundersøking - ditt svar er viktig!

Undersøkinga kartlegg forutsettingar og rammevilkår for studentanes læring. Hovudformålet er å kasta lys over psykososiale forhold og korleis desse påverker studiesituasjonen og kvardagen for øvrig.

Vi treng dykkar innspel om korleis de har det og bruker resultatane til å gi dykk eit enda betre helsetilbod i framtida.