Éin av fire studentar slit psykisk

Tala frå Studentenes helse- og trivselsundersøking viser at fleire studentar slit psykisk enn ved førre måling i 2014.

Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT 2018) er Norges største studenthelseundersøking og omhandlar studentars fysiske og psykiske helse, livskvalitet og studieprestasjonar.

SHoT-undersøkinga ble utført på oppdrag frå studentsamskipnadane og Folkehelseinstituttet, og over 50 000 studentar har svart.

Undersøkinga viser at majoriteten av studentane har det bra, kjenner seg godt motteke og trives i studiebyen sin. Diverre viser den óg ei tydeleg forverring i studentanes psykiske helse. Fleire opplever einsemd, eksamensstress og alvorlege symptomar på psykiske plager. 

Tala er litt betre for studentane tilknytta Studentsamskipnaden på Vestlandet enn landsgjennomsnittet, men tendensane er dei same: Studentane kjenner økt press til å prestere, både fysisk, akademisk og sosialt.

Psykologspesialist Øystein Sandven i Sammen har merkt ei jevn øking i pågangen av studentar: 

"Vi har merket at det har vært en økning gjennom større pågang på våre tjenester. Til tross for at de fleste studenter har det bra viser tallene en bredde i problemer som er veldig alvorlig", seier han i et intervju med Studvest.

"SHoT 18-dataene gir virkelig grunn til bekymring og vi må alle ta dem på største alvor. Undersøkelsen representerer et solid og unikt kunnskapsgrunnlag som er av stor betydning for både myndigheter, samskipnader, utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjoner. Det at så mange studenter ikke har det bra er vondt å tenke på, og vi må gi god hjelp til alle de som henvender seg til våre tjenester. Undersøkelsen tydeliggjør også behovet en felles satsing på forebyggende og mer universelle tiltak. Skal vi lykkes med å snu utviklingen må vi jobbe sammen og på tvers av institusjonsgrensene", seier direktør i Sammen Råd & Helse, Hege Råkil, som og sit i styringsgruppa for SHoT–undersøkingane.  

"Vi vet at en tidlig opplevelse av tilhørighet både faglig og sosialt har stor betydning for videre helse og trivsel i studieløpet, og at det også kan motvirke ensomhet. Vi kan alle bidra til inkluderende miljøer i hverdagen, f. eks. ved å invitere med noen vi ikke kjenner så godt", avsluttar Hege Råkil.

Les rapporten for landet og eit samandrag for Vestlandet:

SHoT 2018

SHoT 2018 Vestlandet