Psykolog

Psykologen vår kan hjelpa deg med dei større, tyngre utfordringane.

Har du behov for psykolog kan vi tilby inntil 10 gratis timar hjå vår psykolog.


Du kan då avtala ein vurderingssamtale hjå rådgjevaren vår som kan visa deg vidare.