Helsestasjon for unge vaksne

Dalavegen 2B

Opningstider

Måndag 9:30-14:30

Torsdag  9.30-11.30 (berre for gutar)

Helsestasjonen er ei gratisteneste som kan hjelpa deg med spørsmål og problemstillingar kring seksuell helse. Det kan mellom anna gjelda leging, prevensjon, testing for seksuelt overførbare sjukdommar, abort, graviditet og mykje meir.