Helsestasjon for unge vaksne

Helsestasjon for unge vaksne har flytta!
Dei er no å finna i 2.etasje i Sogndal helse- og omsorgssenter (Adr.:Plassen 2).
Bruk hovudinngangen midt på framsida og følg skiltinga inne.

Opningstider

Måndag 9:30-14:30

Torsdag  9.30-11.30 (berre for gutar)

Helsestasjonen er ei gratisteneste som kan hjelpa deg med spørsmål og problemstillingar kring seksuell helse. Det kan mellom anna gjelda leging, prevensjon, testing for seksuelt overførbare sjukdommar, abort, graviditet og mykje meir.