Fagboksalg

Vi legg til nye titlar kvar dag!

Bøkene finn du ved inngangen og er merkt med Fagboksalg.
Her kan du finne fagbøker relevant for dei fleste studiar. Det inkluderer også nyare fagbøker heilt fram til utgivelsar frå 2018.

Anten det er til studiet eller noko du interesserer deg for kan du finne mykje spennande her.