Wi-Fi og TV

Du kan nytta det same trådlause nettet både på campus og i Saman sine bustader.

Wi-Fi

I bustadhusa våre finn du det trådlause nettverket Eduroam. Dette er det same nettverket som på Høgskulen, som vil seie at du må vere registrert ved HVL og få tildelt brukarnamn og passord før du får tilgang til nettet. For å kople seg på det trådlause nettverket koplar du deg til nettverket Eduroam, og skriv inn brukarnamnet som du har fått på høgskulen med @hvl.no bak. Passordet er det same som på høgskulen.

TV

For å sjå TV må du nytte deg av streaming-tenester frå andre leverandørar.