Securitas

Saman nyttar seg av vaktselskapet Securitas, og du kan oppleve at securitas kjem inn på ditt fellesområde.

Saman nyttar vaktselskapet Securitas for å ivareta sikkerheit, ro og orden på våre bustader. 

Dei går rundar på bygga våre til ulike tider og du kan oppleve at securitas inspiserer fellesområdet i kollektivet ditt.

Dei har også til oppgåve å dempe støy og avslutte festar som kan forstyrre naboar og andre leigebuarar.