Parkering

Informasjon om parkering ved våre studentbustadar.

Studentheimen, Stedjeåsen, Elvatunet og Elvatunet 1:

Det er eigen parkering for leigebuarar ved desse studentbustadane. For å få løyve til å parkera her må du anten ha gjestebevis (korttidsparkering inntil 7 dagar) eller kjøpa parkeringsoblat (langtidsparkering). Begge deler får du i vår administrasjon på Fosshaugane Campus.  

OBS! Hugs å ta med deg vognkort om du skal kjøpe parkeringsoblat.

Møllevegen: 

I Møllevegen er det kommunal parkering med betalingsautomat. Ønskjer ein å kjøpa parkeringskort hjå Sogndal kommune kan du som bebuar få med deg ein rekvisisjon for rabattert pris frå administrasjonen vår. 

OBS! Hugs å ta med deg vognkort for å få rekvisisjon. 

Sjå heimesidene til Sogndal Kommune for meir informasjon om parkering.