Økonomi

Depositum

Innbetaling
For at kontrakten din skal vere gyldig må depositumet vere registrert innbetalt innan fristen fastsett i kontrakten. Denne er normalt den same som akseptfrist.
Giro for innbetaling av depositum finn du i fakturaoversikten på Min side.

Tilbakebetaling

Det er viktig at du legg inn kontonummeret du ønskjer tilbakebetaling til på Min side før du flytter ut. Det er dette kontonummeret vi kjem til å nytta ved utbetaling.

Husleige/faktura

Saman sender ikkje ut papirfaktura.
Faktura frå oss finn du i fakturaoversikten på Min side.

Husleiga blir fakturert første arbeidsdag i månaden og har forfall den 15. kver månad. 

Prisliste for husleige fom. 01.08.2018

Problem med å betala innan forfall?

Ta kontakt så snart du oppdager at det kan bli problematisk å betala innan fristen slik at vi kan prøve å finna ei løysing saman. 

Høyrer vi ikkje noko frå deg, og husleiga ikkje er betald innan forfall vert det sendt vidare til Lindorff for inkassovarsel.
Har du framleis ikkje betalt innan forfall på inkassovarselet vert det sendt ut inkassokrav og du risikerer både oppseiing og betalingsanmerking. 

Vipps rekning.jpg