Låst ute?

Har du mista eller gløymt nøklane dine? Kjem du deg ikkje inn på hybelen din?

Innanfor vår opningstid vil sjølvsagt vaktmeister sjølvsagt låse deg inn gratis. 
Utanfor opningstida er innlåsing ei betal-teneste med fakturering frå Saman.


OBS! Du må kunne visa legitimasjon og oppgi bustadnummer som bevis for å kunne låsast inn.

Søndag-torsdag kl. 07:00 - 22:00 og fredag-laurdag kl. 07:00 - 21:00

- Ring driftsleiar Tor Fardal på 900 60 252 for å avtala innlåsing.
- Pris: gjelande takstar for utrykking hjå vaktmeister (opplysast ved tilkalling)


Søndag-torsdag kl. 22:00 – 04:30 og fredag-laurdag kl. 21:00-04:30:

- Ring vakttelefon hjå Securitas: 229 71 039  
- Pris: gjeldande takstar for utrykking hjå Securitas.
- Saman får rekning på innlåsinga av Securitas og fakturerer deretter studenten med same beløp.