Låst ute?

Har du mista eller gløymt nøklane dine? Kjem du deg ikkje inn på hybelen din?

Innanfor opningstid vil sjølvsagt vaktmeister låse deg inn gratis. 
Utanfor opningstida er innlåsing ei betal-teneste med fakturering frå Saman/Securitas.


OBS! Du må kunne visa legitimasjon og oppgi bustadnummer som bevis for å kunne låsast inn.

Før kl. 22.00 mån-tors og før kl.21.00 fre-laur :

- Ring områdeleiar for din bustad
- Pris: gjelande takstar for utrykking hjå vaktmeister (opplysast ved tilkalling)

Din områdeleiar:
Studentheimen og Stedjeåsen: Atle Skarsbø 951 38 052
Elvatunet, Elvatunet 1 og Elvatunet 12B & C: Tor L. Fardal 900 60 252

Mån-tors kl. 22.00 – 04.30 og fre-laur kl. 21.00-04.30:

- Ring vakttelefon hjå Securitas: 229 71 039  
- Pris: gjeldande takstar for utrykking hjå Securitas.
- Saman får rekning på innlåsinga av Securitas og fakturerer deretter studenten med same beløp.