Låst ute?

Har du mista eller gløymt nøklane dine? Kjem du deg ikkje inn på hybelen din?

Innanfor vår opningstid (mån-fre kl.08:00-15:30) vil sjølvsagt vaktmeister låse deg inn gratis. 
Utanfor opningstida er innlåsing ei betal-teneste med fakturering frå Saman.


OBS! Du må kunne visa legitimasjon og oppgi bustadnummer som bevis for å kunne låsast inn.

Søndag-torsdag kl. 07:00 - 22:00 og fredag-laurdag kl. 07:00 - 21:00

- Innanfor opningstid kvardagar kl. 08:00-15:30 kan du kontakta ein av vaktmeistrane som er på jobb eller ta kontakt via vår administrasjon.
- Utanfor opningstid gjeld vakttelefon.
Ring driftsleiar Tor Fardal på 900 60 252 for å avtala innlåsing.
- Pris: gjelande takstar for utrykking hjå vaktmeister (opplysast ved tilkalling)


Søndag-torsdag kl. 22:00 – 04:30 og fredag-laurdag kl. 21:00-04:30:

- Ring vakttelefon hjå Securitas: 229 71 039  
- Pris: gjeldande takstar for utrykking hjå Securitas.
- Saman får rekning på innlåsinga av Securitas og fakturerer deretter studenten med same beløp.