Korttidsleige

Korttidsleige er eit tilbod til studentar og andre tilknytt Saman sine medlemsinstitusjonar som treng ein stad å bu i kortare periodar inntil 8 veker.

Saman tilbyr korttidsleige i vårsemesteret, når me har ledig kapasitet. Så lenge vi har ledige hyblar tilgjengeleg kan du leige frå 3 dagar inntil 8 veker.
Ønskjer du å leige lenger enn 8 veker må du søka via Boligtorget om ordinær leigeavtale. Det er ikkje mogleg å leige mindre enn 3 dagar.

Hyblane vert leigd ut med dyne/pute, men utan sengetøy og kjøkenutstyr.
Husa har parkeringsplass med parkeringsordning der oblat/kort kan bestillas i administrasjonen.
Leiga må betalast før nøklane blir utlevert.

OBS! Avbestilling mindre enn 48 timar før leigeperioden tek til vert fakturert med halve beløpet.
Ved manglande oppmøte utan varsel faktureras heile beløpet.

Veil. pris:

Per døgn: kr. 600,-
Per veke:  kr. 1200-2000,-

Prisane inkluderar utvask ved avreise.

Førespurnad sendas til post.sfj@sammen.no.

Hugs namn, kontaktinfo og når du ønskjer å leige.