Førespurnad om utflyttingssjekk

Det er lurt å sende inn førespurnad om utflyttingssjekk i god tid før utflytting for å sikre deg at ein av våre tilsette har tid når det passar deg.