Flytte ut

Oppseiing

Ønskjer du å flytte ut før kontrakten din utløper må du hugse på å seie den opp. Det gjer du ved å legga inn oppseiing i kontrakten på bo.sammen. Gjeldande oppseiingstid finn du i §2 Tidsrom for avtalen i kontrakten din.

Reinhald ved utflytting

Når du flytter ut skal du reingjere heile bustaden din. Bur du i kollektiv vil du òg få tildelt ein del av fellesorådet som skal reingjerast. Ta kontakt med husøkonom i god tid for å avtala utflyttingskontroll slik at du er sikker på at dei har ledig tid den dagen du planlegg å flytta.

Tips!
Har du utflyttingskontroll vil du få beskjed viss noko av reinhaldet ikkje er godkjend, og du vil då kunne gå inn att og retta opp manglane.
Det vil du ikkje kunne gjere viss du har levert frå deg nøklane dine. Då er bustaden rekna som tilbakelevert j.f. Husleigelova. Det vil seie at det som ikkje er godkjend vert dokumentert før det vert reingjort og arbeidet vert fakturert deg på Min side.

Her finn du sjekkliste for vask av bustaden:

Leilegheit/Hybelleilegheit

Studentheimen, hybel

Stedjeåsen, hybel

Elvatunet, hybel

Elvatunet 1

Møllevegen, hybel

Adresse

Hugs å legge inn ny adresse på Min side, melde adresseendring til Posten og evt. endre adressa di i Folkeregisteret. Post som kjem til studentbustaden etter leigebuar har flytta ut blir sendt i retur.

Levering av nøklar

På infotavla på fellesområdet finn du ei mappe med konvoluttar som skal nyttas ved innlevering av nøklar.
Fyll ut framsida, ha nøklane i og lever anten til husøkonom ved utflyttingskontroll, i administrasjonen eller i ein av Saman sine postkasser.

Tilbakebetaling av depositum

Hugs å legg inn kontonummeret du ønskjer depositumet tilbakebetalt til på Min side før utflytting. Depositum vert overført 4-6 veker etter kontraktslutt, forutsatt at reinhaldssjekk er godkjent og at alle uteståande rekningar er betalt. Meir informasjon om depositum finn du under økonomi eller i kontrakten din.

MERK: Det er ditt eige ansvar å følgje med på bo.sammen.no om det kjem nye faktura etter du har flytta ut. Nye poster skal fakturerast seinast 1 månad etter kontraktslutt.