Flytte inn

Fosshaugane Campus

 

Opningstid

Måndag-Fredag
8:00-15:30

Torsdag 6.august   kl. 08:00 - 18:00
Fredag 7.august    kl. 08:00 - 18:00
Laurdag 8.august  kl. 17:00 - 19:00
Søndag 9.august  kl. 17:00 - 19:00


Skal du flytte inn i ein av våre studentbustadar? Her er det du treng vite!

Hugs smittevern

Vi er framleis i ein pandemi, og avhengig av at alle gjer sitt for å hindre spreiing av smitte.

For å unngå å samla fleire enn naudsynt i bygget ber vi om at det berre er den personen som skal hente nøklane sine som kjem inn.

  •  Hugs 1m avstand også ved kø
  •  Ver tålmodig - for å ohverhalde smittevernreglar kan det ta litt lenger tid per kunde enn normalt.
  •  Bruk handdesinfeksjonsmiddel der det er tilgjengeleg
  •  Følg elles dei til ein kvar tid anbefalte smittevernreglane frå FHIGjør deg kjend men kontrakten

Du finn kontrakten ved å logga deg inn på Min Side. Når du signerer kontrakten din, så aksepterer du og dei vilkår knytt til den. Det er difor viktig at du leser kontrakten med vedlegg før signering slik at du er kjend med kva du plikter deg til.

Har du akseptert kontrakten din?

Når du har lest kontrakten m/vedlegg og er klar for å signere kan du gjere det i eGreement anten med Bank ID, mobilnummer eller ved å signere manuelt. Frist for signering (akseptfrist) finn du i eGreement.

Kva med depositum?

Frist for innbetaling av depositum er samtidig med akseptfrist for leigeavtalen. Datoen finn du i §3 i leigeavtalen. Giro for depositum finn du under faktura på bo.sammen. Hugs å bruke KID ved innbetaling.
Det er ikkje mogleg å få utlevert nøklar før depositum er registrert betalt. 
TIPS: Skal du flytte inn like etter du har betalt depositumet? Det kan ta nokre dagar for overføring mellom bankane, speiselt ved helg. Då kan det vere lurt å ha eit skjermbilete av transaksjonen klart dersom betalinga ikkje er blitt registrert hjå oss.

Når kan du flytte inn?

I leigeavtalen din står det ein startdato for leigeforholdet ditt. Det er frå og med denne datoen du kan få utlevert nøklar og flytte inn. Fell denne datoen på helg eller heilagdag er det førstkommande ordinære arbeidsdag som er gjeldande. Det finn du og i leigeavtalens §8. Overlevering av bustad - innflytting.

OBS! Hugs at depositum må vere registrert betalt før du får flytta inn.

Slik får du nøklane dine

Hugs legitimasjon ved henting av nøklar.

Dei kan hentast i vår administrasjon innanfor opningstid. Vi held til i Stadionbygget på Fosshaugane Campus. Nytt inngang 2 for å lettast finna fram.
Rekk du ikkje henta dei sjølv kan du avtala med nokon som kan henta nøklane for deg.
Du må då senda oss ei skriftleg stadfesting på dette med namn på personen som har løyve til å henta nøklane dine. Dette gjer du via funksjonen 'henvendelser' på Min side.

Skademelding og reinhald

Sjå over bustaden din og sjekk at alt er reint og i orden og send inn ei henvendelse viss det er feil/manglar.


Her finn du oss: 

Kart campus sogndal.png