Flytte inn

Fosshaugane Campus

 

Opningstid

Måndag-Fredag
8:00-15:30

Skal du flytte inn i ein av våre studentbustadar? Her er det du treng vite!


Gjør deg kjend men kontrakten

Du finn kontrakten ved å logga deg inn på Min Side. Når du signerer kontrakten din, så aksepterer du ogdei vilkår knytt til den. Det er difor viktig at du leser kontrakten med vedlegg før signering slik at du er kjend med kva du plikter deg til.

Har du akseptert kontrakten din?

Når du har lest kontrakten m/vedlegg og er klar for å signere kan du gjere det i eGreement anten med Bank ID, mobilnummer eller ved å signere manuelt. Frist for signering (akseptfrist) finn du i §3 i leigeavtalen.

Kva med depositum?

Frist for innbetaling av depositum er samtidig med akseptfrist for leigeavtalen. Datoen finn du i §3 i liegeavtalen. Giro for depositum finn du under faktura på bo.sammen. Hugs å bruke KID ved innbetaling.

Når kan du flytte inn?

I leigeavtalen din står det ein startdato for leigeforholdet ditt. Det er frå og med denne datoen du kan få utlevert nøklar og flytte inn. Fell denne datoen på helg eller heilagdag er det førstkommande ordinære arbeidsdag som er gjeldande. Det finn du og i leigeavtalens §8. Overlevering av bustad - innflytting.

OBS! Hugs at depositum må vere registrert betalt før du får flytta inn.

Slik får du nøklane dine

Hugs legitimasjon ved henting av nøklar.

Dei kan hentast i vår administrasjon innanfor opningstid. Vi held til i Stadionbygget på Fosshaugane Campus. Nytt inngang 2 for å lettast finna fram.
Rekk du ikkje henta dei sjølv kan du avtala med nokon som kan henta nøklane for deg.
Du må då senda oss ei skriftleg stadfesting på dette med namn på personen som har løyve til å henta nøklane dine. Dette gjer du via funksjonen 'henvendelser' på Min side.

Skademelding og reinhald

Når du får nøklane dine og er registrert innflytta vil du få tilgang til å sende henvendelse på Min side på bo.sammen. Sjå over bustaden din og sjekk at alt er reint og i orden og send inn ei henvendelse viss det er feil/manglar.


Her finn du oss: 

Kart campus sogndal.png