Bytte?

Trivst du ikkje i studentbustaden du er tildelt, eller av andre grunnar ønskjer å bytte bustad internt hjå oss, kan du søke om intern flytting.

For å søke om intern flytting logger du deg inn på bo.sammen.no , går inn på Søk > Søk bolig og søker i ventelista som heiter 'Søk internt bytte/internal transfer'.

Vi tek då kontakt dersom det blir noko ledig vi kan tilby deg. 

Er det ein særskilt årsak til at vi bør prioritere din søknad ber vi om at du i tillegg legg inn ein henvendelse på bo.sammen.no med forklaring og evt. dokumentasjon på dette.

Så lenge ein har nøkkel til begge hyblane betalar ein og leige for begge. Dette vil alltid gjelde flyttedagen i tillegg til dei dagane leigetakar velger å beholda begge sett med nøklar.

OBS! Det vert ikkje mogleg å gjennomføra intern flytting mellom 1.juni og 1.oktober grunna hovudtildeling og innflytting.