Bytte?

Trivst du ikkje i studentbustaden du er tildelt, eller av andre grunnar ønskjer å bytte bustad internt hjå oss, kan du søke om intern flytting.

Så kan du sende inn ein henvendelse på dette på bo.sammen.
Er det ein spesifikk bustad du ønskjer å byte til må du hugse å oppgi det i henvendelsen.

Så lenge ein har nøkkel til begge hyblane betalar ein og leige for begge. Dette vil alltid gjelde flyttedagen i tillegg til dei dagane leigetakar velger å beholda begge sett med nøklar.

OBS! Det vert ikkje mogleg å gjennomføra intern flytting mellom 1.juni og 1.oktober grunna hovudtildeling og innflytting.