Bo.sammen.no ikkje tilgjengeleg

I perioden 20.-23. november kjem bo.sammen.no til å vere nede grunna oppdatering.

Oppdatert 17.11.23:
I denne perioden vil det ikkje vere mogleg å bruke bo.sammen.no.
Sida skal vere oppe som normalt att 24.november.

Skal du legge inn søknad om bustad må du difor vente til 24.november.

Treng du kontakt med bustadadmistrasjonen kan du bruke e-post bustad@sammen.no eller telefon 55 96 88 33

Treng du kontakt vaktmeister eller husøkonom og det ikkje kan vente til du får melde inn saka via henvendelse på bo.sammen.no kan du også bruke bustad@sammen.no denne perioden.