Bustad

Me har bustadar for dei som vil bu aleine, dei som vil bu saman med ein eller mange, for par og for studerande familiar. Du skal ha det godt som student i Sogndal og som leigebuar hjå Saman bustad.