Søke barnehageplass

Saman studentbarnehage i Sogndal nyttar same fristar som kommunen, men har løpande opptak viss vi får ledige plassar.

Ta kontakt med styrar i barnehagen for å sjekka status eller setja barnet ditt på venteliste.