Eksamensgaranti

Som ein del av Saman vil vi legge til rette for at du skal få fullført studiane dine på best muleg måte. Difor tilbyr vi eksamensgaranti.

Til og med viss barnet ditt er sjuk på eksamensdag, finn vi ei løysing for barnepass slik at du får gjennomført eksamen. Det vil seie at du kan levere barnet i barnehagen til tross for sjukdom og at vi opner barnehagen for ditt barn sjølv om det er planleggingsdag. 

Ta direkte kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen så tidlig som mulig for å gjøre en avtale om pass av ditt syke barn.