Eksamensgaranti

Dersom du har eksamen samstundes som sjukt barn, hjelper me deg med barnepass.

Som ein del av Saman vil me leggje til rette for at du skal få fullført studiane dine på best muleg måte. Difor tilbyr me eksamensgaranti.

Til og med viss barnet ditt er sjuk på ein eksamensdag, finn me ei løysing for barnepass slik at du får gjennomført eksamen. Dette vil seie at du kan levere barnet i barnehagen trass i sjukdom og at me opnar barnehagen for ditt barn sjølv om det er planleggingsdag. 

Ta direkte kontakt med styrar i den aktuelle barnehagen så tidleg som mogeleg for å gjere ein avtale om pass av ditt sjuke born.