Betaling

Informasjon om faktura og prisar. Kan du ha rett på redusert foreldrebetaling?

Prisar

Frå 01.01.2023

Foreldrebetaling:  kr 3.000,- pr mnd.

Matpengar kr. 190,- pr. mnd i tillegg. 

Fakturaen kan du få på: 

  • E-post til din registrerte e-postadresse
  • Vipps
  • eFaktura

Me ber alle om å registrere seg med eFaktura eller Vipps. Då får du tilsendt elektronisk faktura i nettbanken din og slepp å taste inn KIDnr.

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Frå 1. mai 2015 er det innført ei nasjonal ordning som skal sikra at ingen hushald skal betala meir enn 6 prosent av skattepliktige kapital- og personinntekt for ein barnehageplass. For enkelte aldersgrupper gjeld òg gratis kjernetid.


Hugs å søke!
Reduseringa skjer ikkje automatisk, men må søkast om til kommunen kvart barnehageår. Vedtaket vil først vere gyldig frå den 1. i månaden etter at ein har søkt. Om sommaren er det eigne fristar. Kommunen gjev ikkje vedtak med tilbakeverkande kraft.


Les meir om ordninga og korleis du søker her.