Betaling

Informasjon om faktura og prisar. Kan du ha rett på redusert foreldrebetaling?

Prisar

01.01.2019 - 30.06.2019

Foreldrebetaling:  kr 2.990,- pr mnd.
Matpengar: kr. 140,- pr.mnd.

01.08.2019-31.12.2019

Foreldrebetaling:  kr 3.040,- pr mnd.
Matpengar: kr. 140,- pr.mnd.

Fakturaen kan du få på:
E-post til din registrerte e-postadresse
Vipps
eFaktura

Vi ber alle om å registrere seg med eFaktura eller Vipps. Då får du tilsendt elektronisk faktura i nettbanken din og slepp å taste KIDnr.

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Frå 1.mai 2015 er det innført ei nasjonal ordning som skal sikra at ingen hushald skal betala meir enn 6 prosent av skattepliktige kapital- og personinntekt for ein parnehageplass. For enkelte aldersgrupper gjeld og gratis kjernetid.


Hugs å søke!
Dette skjer ikkje automatisk, men må søkast om til kommunen kvart barnehageår. Vedtaket vil først vere gyldig frå den 1. i månaden etter ein har søkt. Om sommaren er det eigne fristar. Kommunen gir ikkje vedtak med tilbakevirkande kraft.
Les meir om ordninga og korleis du søker her.