Gjestetrening utenfor Haugesund

Her finner du informasjon om hvordan du kan gjestetrene utenfor Haugesund.
Når du er medlem i studentidrettslaget HSI, har betalt kontingent og har bekreftelse på dette med faktura eller tilsvarende, kan du trene gratis hos andre samskipnader.

Det finnes to ulike «Gjestekort» og du kan få begge. Du kan få et kort som gir inntil 2 måneder med gratis tilgang i perioden 1. juni til 1. september, og et klippekort med mulighet for 15 gratis gjestetreninger resten av studieåret.

  1. Ønsker du å gjestetrene hos en annen samskipnad i 2 sommermåneder, sender du innen 1. juni en e-post: post.haugesund@sammen.no sammen med kopi av faktura for betalt medlemsavgift. Du må oppgi: Navn, fødselsdato og hvor du vil trene.

  2. Ønsker du å gjestetrene hos en annen samskipnad i inntil 15 dager gjennom resten av studieåret, sender du senest 2 uker før ønsket gjestetrening en e-post: post.haugesund@sammen.no sammen med kopi av faktura for betalt medlemsavgift. Du må oppgi: Navn, fødselsdato, hvor du vil trene og periode(r) for gjestetrening.

Følgende steder kan du benytte gjestetreningskortet:

Agder, Bergen, Buskerud, Oslo, Stavanger, Stord, Tromsø, Trondheim, Vestfold og Ås.

Merk: Det er kun Studentsamskipnadenes treningssenter på disse stedene som gjelder.

gjestekort.png