SHoT 2018

Hvordan står det til med deg? Vi vil vite hvordan akkurat DU har det! Svar på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse - ditt svar er viktig

Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig.

Vi trenger deres innspill om hvordan dere har det og bruker resultatene til å gi dere et enda bedre helsetilbud i fremtiden.

There was an error while rendering this tile