Nå kan din organisasjon søke om ekstra midler!

Sammen ønsker å gi ekstra til organisasjoner som vil skape engasjement og studentaktivitet under pandemien

Har du en god idé til en kickstart for vårsemesteret for din organisasjon? Det kan være et åpningsarrangement, rekrutteringstiltak eller bare en quizkveld - ideene kan være mange. 

Trenger dere ekstra midler for å legge til rette for smittevernvennlige arrangement, kan dere også søke om det. Støtten vil kunne brukes til både digitale og fysiske arrangement, det er en forutsetning for å få midler at de kan gjennomføres i henhold til myndighetenes gjeldende retningslinjer for smittevern.

Sammen med Velferdstinget deler vi ut midler til studentorganisasjoner som har gode ideer til aktiviteter og tiltak. Det kan være rettet mot mange studenter eller for mindre grupper. 

Vi vil prioritere organisasjoner som bidrar til en god semesterstart i januar og februar.  

For å søke om støtte må du legge ved: 

  • Studentorganisasjonens navn og organisasjonsnummer  
  • En beskrivelse av tiltakene dere vil gjennomføre 
  • Et budsjett 

Søknadsfrist er 14.desember. 

Gjennomføringsperiode er vårsemesteret 2021 (innen 1.august 2021). Alle fysiske arrangement bør også kunne gjøres digitalt, slik at vi sikrer at arrangementet kan gjennomføres.

Har du spørsmål? Ta kontakt med

Velferdstinget v/Anette anette@vtvest.no eller

Sammen Studentliv v/ Tine tine.blomfeldt@sammen.no  

Sammen Studentliv kan også bistå med hjelp/veiledning enten for digitale arrangement og tekniske løsninger eller veiledning om smittevern på fysiske arrangement.

 

 Vurdering av søknader 

Velferdstinget vil vurdere søknadene på vegne av Sammen. Under er kriteriene søknadene vil bli vurdert etter.

  1. At tiltaket eller prosjektet skaper aktivitet blant studentene 
  2. At tiltaket eller prosjektet er rettet mot, og åpent for store deler av studentmassen
  3. Kvalitativt nivå på prosjekt/tiltak 
  4. Oppstartsdato for prosjektet. Vi ønsker aktivitet snarlig, og vil prioritere prosjekter som kan starte fort.

Valg av prosjekter som får midler vil bli gjort som en helhetsvurdering av de ulike prosjektene. Alle kriteriene må ikke være oppfylt, men det vil bli lagt vekt på hvor mange som er oppfylt i en prioritering av prosjekter. 

Hvert enkelt prosjekt trenger ikke treffe en majoritet av studentmasse, men i totalvurderingen vektlegges det at pengene treffer studentmassen bredt.