Attest til styremedlemmer

Her finner du en mal som du kan bruke når du skal skrive attest til styremedlemmer.