MAST - foreningen for maritime studenter

Interesseorganisasjonen til de maritime studentene i Haugesund.
  • Alle maritime studenter blir automatisk medlem ved å betale semesteravgift.
  • Aktivitetene i MAST er i hovedsak for nautikkstudentene.
  • Arrangerer blant annet: maritim karrieredag, skipsbesøk, semesteravslutning hvor studentene kan utveksle kunnskap og erfaring.

Sjekk ut MAST på Instagram

E-post: mast.haugesund@hvl.no