Stressmestringskurs

Kurs i bekymringsmestring starter opp på kampus Haugesund onsdag 4. september 2019.

kurset går hver onsdag i 9 uker fra kl 14:00 - 16:30. Kurset er for alle studenter som ønsker hjelpe til en mer avslappet hverdag. Det passer ekstra godt for deg som kjenner deg plaget av vedvarende stress, bekymringer, muskelspenninger, søvnvansker eller bare ønsker en mer avslappet studiehverdag. 

Kurset bygger på kognitive, mindfullnesbaserte og emosjonsfokuserte terapiretninger, som alle har dokumenterte effekter. 

Påmeldingsfrist er 1.september og kan gjøres til vår psykolog Serina på mail.