Styret

Styret vårt består av representanter fra skolene, våre ansatte og studenter. Styreleder er en student!

Styret har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer er oppnevnt av  de største utdanningsinstitusjonene, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmene velges for to år av gangen.

Sammen er brukerstyrt ved at studentene har flertall i styret ved styreleders dobbeltstemme. Gjennom brukerstyringen har studentene avgjørende innflytelse på prioriteringer og strategier. 

Studentene i styret velges av Velferdstinget som er sammensatt av representanter for studentene ved de utdanningsinstitusjonene som er medlemmer i Sammen. Styreleder er alltid en student.

Les mer om Sammens styresaker her

bilde av styret.JPG

Medlemmer i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2018:

Magnus Brekke Nygaard (styreleder)     UiB     

Vilde Glosemeyer Havrevold                     UiB     

Jens Aarre Seip                                             NHH   

Karoline Kongshaug                                   NHH   

Øyvind Hatland                                            HVL    

Heidi Berg                                                    ansatt             

Ina Berg-Vonli                                             ansatt

Gunn Berit Uglum                                    ansatt                         

Dag Rune Olsen, rektor                            UiB                                                     

Berit Rokne, rektor                                     HVL                                                        

Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:
Gunnar E. Christensen, prorektor                              

Kontaktinformasjon:
Styreleder Magnus Brekke Nygaard: e-post: magnus.nygaard@sammen.no
Telefon: 984 14 983