Semesteravgiften

Hva er semesteravgiften?

Som student ved en utdanningsinstitusjon som er tilsluttet Sammen, har du tilgang til alle våre tjenester. Forutsetningen er at du betaler semesteravgiften, som bidrar til å finansiere de gratis velferdstilbudene våre. Skal du hente studielån hos Statens Lånekasse eller gå opp til eksamen, må du også ha betalt semesteravgiften.

Semesteravgiften er 750 kroner. 550 kroner går til Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet og 200 kroner er en kopi- og læremiddelavgift til HVL.

Alt studentene betaler inn blir i sin helhet benyttet til velferdstiltak for studentene i regi av Sammen:

  • Helsefondet, Sammen Karriere og Studiemestring og Sammen Studentenes Psykiske Helsetjeneste.
  • Støtte til blant annet Studentdemokratiene, Kylturstyret, BSI og NHHI
  • Støtte til studentmedier som blant annet Studvest, Studentradioen og BSTV

Sammens andre tilbud, Sammen Bolig, Sammen Kafé, Sammen Trening og Sammen Barnehage får ikke tilskudd fra semesteravgiften.

Må jeg da betale semesteravgiften to ganger?
Nei, du skal bare betale en semesteravgift. Du betaler til den institusjonen hvor du har ditt hovedstudium og registrerer deg der. Deretter tar du med deg dokumentasjon på betalt semesteravgift til den andre institusjonen. Da får du registrert deg uten å betale en gang til.

Hvordan betale semesteravgiften fra utlandet (Europa)?
Her finner du iban og swiftkode.

Institusjon

Iban

Bic (swift)

UiB

NO14 5201 05 56082

DNBANOKKXXX

NHH

NO55 7874 0593 241

DNBANOKKXXX

 

Jeg betaler semesteravgift til et annet studiested, må jeg betale semesteravgift til Sammen og?

For å benytte deg av våre tilbud må du betale semesteravgift til en studentsamskipnad. Denne betales til studiestedet der du har ditt hovedstudie, og blir overført videre fra dem til Sammen.

Studerer du ved to utdanningsinstitusjoner tilknyttet Sammen, trenger du bare å betale semesteravgift til stedet der du har dine hovedstudier.

Betaler du semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn Studentsamskipnaden på Vestlandet, kan du også benytte deg av våre tjenester. Merk at dette ikke gjelder refusjon av helsetjenester, psykolog og tannlege. Du vil heller ikke bli prioritert dersom du søker bolig for høstsemesteret.


PS: Har du flere spørsmål om semesteravgiften, eller ønsker kvittering på at den er betalt, må du kontakte ditt studiested.