Organisasjon og ledelse

Se Sammens organisasjonskart

Dette er ledergruppen i Sammen:

Administrerende Direktør

Per Kristian Knutsen

Tlf: 415 70 520

Økonomidirektør

Christian Bryner

Tlf: 906 04 907

Kommunikasjonssjef

Marita Monsen

Tlf: 938 08 222

Direktør Sammen Råd & Helse

Hege Råkil

Tlf: 959 93 233

HR Leder

Hege Fossåskaret

Tlf: 971 58 729

Direktør Sammen Bolig

Stein Ove Halhjem

Tlf: 469 05 800

Direktør Mat & Drikke

Ørjan Vågstøl

Tlf: 952 61 523

Direktør Sammen Barnehager

Rune Fitje

Tlf: 952 21 096

Direktør Sammen Trening

Bård Johansen

Tlf: 913 17 526

Fungerende regiondirektør

Mona Herleiksplass

Tlf: 971 88 299

Regiondirektør Stord/Haugesund

Heidi Aarøe Moe

Tlf: 907 84 906

Regiondirektør Sogndal/Førde

Monica Solheimsnes

Tlf: 918 48 799